Úvod

Název projektu
Věda na dosah ruky (VeNaDo - CZ.1.07/2.3.00/45.0014)


Anotace
Projekt je zaměřen na další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje, zejména v oblastech komunikace, popularizace a propagace s důrazem na propojení vědecko-výzkumné sféry v oblasti přírodních a technických věd a pedagogických pracovišť (ZŠ, SŠ a VOŠ). 
Protože si je Univerzita Hradec Králové vědoma velkého významu aktivní spolupráce vědeckých pracovišť a vzdělávacích institucí na regionální i nadregionální úrovni, je v rámci projektu vytvářena a rozvíjena funkční síť spolupracujících škol. V rámci této sítě je posilován význam výměny zkušeností při přípravě metodických materiálů pro inovaci badatelsky orientované výuky cílových skupin spolu s podporou zavádění cizích jazyků a popularizace VaV činnosti pro zvýšení atraktivnosti přírodních a technických oborů. Projekt tímto reaguje na negativní vývoj poptávky po studiu přírodovědných oborů mezi žáky ZŠ, SŠ a VOŠ.
Uplatněním ICT prvků a distančních forem zpřístupňuje poznatky z oblasti VaV neomezenému množství potencionálních zájemců.

Cíle projektu
Projekt se zaměřuje na inovaci a optimalizaci vzdělávání pracovníků potencionálních vědců z řad studentů v oblasti výzkumu a vývoje  a možnosti uplatnění výsledků vědy a výzkumu na nižších stupních vzdělávací soustavy v ČR (ZŠ, SŠ a VOŠ) prostřednictvím inovativních a atraktivních forem a metod výuky a na podporu zavádění této výuky popularizačními aktivitami. Do realizace aktivit jsou zapojeni především vědečtí pracovníci PřF Univerzity Hradec Králové, kteří se dlouhodobě zabývají systematickou přípravou žáků základních a středních škol a podporou jejich samostatné badatelské činnosti.


Partneři projektu

 • Základní škola, Opočno, okr. Rychnov nad Kněžnou
 • Základní škola, Hradec Králové Habrmanova 130
 •  Základní škola Bratří Čapků, Úpice
 • Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1
 • První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, spol. s.r.o.
 • Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola  Jana Pavla II. Hradec Králové
 • Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590
 • Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice
 • Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670
 • Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola,  Trutnov, Procházkova 303
 • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100
 • Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice


Projekt Věda na dosah ruky, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0014 je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.