Novinky

Vítejte v sekci novinky, ve které Vás seznamuje s aktuálními událostmi v projektu.

Interaktivní metodický portál Malý vědec v provozu

přidáno: 25. 8. 2015 5:36, autor: michal.strobach@usp-uhk.cz   [ aktualizováno 25. 8. 2015 5:38 ]

Interaktivní metodický portál Malý vědec, který byl v rámci realizace projektu Věda na dosah ruky vytvořen je přístupný na webové adrese malyvedec.uhk.cz případně zde Malý vědec
Na portále nově naleznete všechny informace o projektu také výstupy z něj vzešlé.

Připravujeme závěrečnou konferenci projektu

přidáno: 2. 6. 2015 23:53, autor: michal.strobach@usp-uhk.cz


Zahraniční odborník na UHK

přidáno: 28. 5. 2015 0:07, autor: michal.strobach@usp-uhk.cz

V rámci realizace klíčové aktivity č. 3 přijal naše pozvání prof. Roman Matsyuk z Institute for Applied Problems in Mechanics and Mathematics National Academy of Sciences of Ukraine. Vedl zde dva odborné workshopy na téma THE INVERSE VARIATIONAL PROBLEM - FORMAL HIGHER ORDER VARIATIONAL CALCULUS, kterých se zúčastnili především akademičtí pracovníci Přírodovědecké fakulty UHK. S realizačním týmem pak pan profesor debatoval o aktuálních problémech ve vzdělávání.

Otevřená laboratoř z fyziky

přidáno: 25. 5. 2015 5:11, autor: michal.strobach@usp-uhk.cz

V úterý 19. 5. 2015 se uskutečnila Otevřená laboratoř z fyziky pro žáky partnerských škol. Akce se zúčastnili žáci ZŠ Úprkova, kteří si pod vedením zkušené lektorky, RNDr. Michaela Křížové, Ph.D., mohli vyzkoušet spoustu pokusů. Například jak je možné přelévat plyn z jedné nádoby do druhé, jaké kouzlo dokáže zkumavka naplněná vodou, že je možné ohřát vodu v papírové lahvi, co je nenewtonovská kapalina a mnoho dalších.

Otevřené laboratoře se nezúčastnili všichni žáci ze třídy, takže mohou své nově získané informace předat svým spolužákům a zpestřit tak hodiny fyziky. 

Otevřené laboratoře informatiky

přidáno: 25. 5. 2015 5:09, autor: michal.strobach@usp-uhk.cz

Ve středu 20. 5. 2015 a ve čtvrtek 21. 5. 2015 se na Univerzitě Hradec Králové konala Otevřená laboratoř z informatiky s tématem "Stavíme si robota".

Lektorem laboratoře byl Bc. Petr Coufal, který má se stavbou a programováním robotů velké zkušenosti. Na středeční akci přijeli žáci z Městského gymnázia a SOŠ Úpice. Čtvrteční Otevřené laboratoře se zúčastnili žáci ZŠ Opočno. Žáci byli seznámení s robotickými stavebnicemi, s jejich možnostmi funkcí a využití. Následně byli žáci rozděleni do skupinek a každá skupinka si sestavila svého robota. Podle instrukcí lektora a dostupných návodů se postupně učili připojovat na roboty různá čidla a správně programovat jejich funkci.

Během Otevřené laboratoře mezi sebou žáci soutěžili - o nejrychlejší projetí slalomu robotem a o nejrychlejšího slídiče. Každé družstvo mělo dva pokusy a počítal se vždy lepší výsledek. Nakonec byly družstvům body sečteny a byl vyhlášen vítěz, pro kterého měl lektor připravenu sladkou odměnu. 

 

Projektový den na Střední průmyslové škole v Jičíně

přidáno: 12. 5. 2015 1:25, autor: michal.strobach@usp-uhk.cz

Ve středu 6. května 2015 zavítal náš lektorský tým na Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu v Jičíně kde byl realizován další z našich programů. Pro studenty této školy byl připraven program z informatiky, který je jím blízky "Cloud" - v tomto programu se seznámili blíže s Cloudovými řešeními, které mohou využít ve své vlastní činnosti ať již při výuce informatiky nebo doma. V Matematice pak studenti řešili "záhadu tajemného objektu", když se snažili spočítat objem objektu "schovaného" v krychli. Jako bonus si tento objekt poté mohli z této krychle vyříznout za pomocí pily. Tradičně atraktivní je pro studenty program fyziky, ve kterém se opravdu blízce - na vlastní kůži - seznamují s fyzikálními vlastnostmi tekutého dusíku a možnostmi jeho využití. Věřím, že se připravený program studentům líbil.

Nové metody ve výzkumu - Tobii

přidáno: 12. 5. 2015 1:07, autor: michal.strobach@usp-uhk.cz

Ve čtvrtek, 30. dubna 2015 jsme uskutečnili další z kurzů klíčové aktivity č. 2 - Výzkumné metody a statistická vyhodnocení dat. Tentokrát byly na pořadu dne nové možnosti ve výzkumu. Kurz Nové metody ve výzkumu – Tobii (Eye tracking) zaznamenal vysoký zájem ze strany studentů i pedagogů. Zejména akademičtí pracovníci se zajímali o možnosti využití tohoto zařízení při realizaci vlastního výzkumu, což si ve druhé – praktické části kurzu na vlastní kůži vyzkoušeli. Krom zajímavého kurzu, nových poznatků a dalších dojmů si odnesli také zajímavý materiál ke studiu. 

Otevřená laboratoř z chemie – Acidobazické děje

přidáno: 3. 5. 2015 23:55, autor: michal.strobach@usp-uhk.cz

Dne 29. 4. proběhla otevřená laboratoř chemie s názvem Acidobazické děje. Lektorkou byla Mgr. Veronika Machková, Ph.D. Otevřené laboratoře se zúčastnili žáci Základní školy Habrmanova v Hradci Králové. V průběhu této laboratoře se žáci nejprve seznámili s acidobazickými indikátory, které využíváme ve školní laboratoři: fenolftaleinem, methylčervení a bromthymolovou modří a dozvěděli se o pH indikátoru, který si mohou připravit doma: výluhu z červeného zelí, jehož barevnou škálu následně využívali při určování pH. Dále si žáci prakticky vyzkoušeli další metody měření pH jako jsou univerzální pH papírky, měření přenosnými čidly pH a rovněž měření s pH čidlem připojeným na počítač. Žáci si následně sami vyzkoušeli reakce různých kyselin se zásadami a měřili pH po jejich smíšení. Nakonec si žáci přeměnili vodu ve „víno“ a zpět a vysvětlili princip tohoto pokusu.

Další otevřená laboratoř z chemie

přidáno: 3. 5. 2015 23:54, autor: michal.strobach@usp-uhk.cz   [ aktualizováno 3. 5. 2015 23:54 ]

Dne 29. 4. proběhla další otevřená laboratoř chemie s názvem Termochemie. Lektorkou byla Mgr. Natálie Karásková. Otevřené laboratoře se zúčastnili žáci Základní školy Habrmanova v Hradci Králové. V průběhu této otevřené laboratoře žáci poznávali základní podmínky hoření a možnosti jeho uhašení či zapálení bez zápalek. Žáci tak samostatně prostřednictvím připravených chemikálií vyvíjeli oxid uhličitý, jehož přeléváním z kádinky na svíčku uhasili plamen či naopak rozkladem peroxidu vodíku zapálili žhnoucí špejli. Nakonec se seznámili s látkami, které v kontaktu s vodou dokáží hořet.

Základy biologie mravenců – klíčových ekosystémů v ekosystémech

přidáno: 3. 5. 2015 23:52, autor: michal.strobach@usp-uhk.cz   [ aktualizováno 3. 5. 2015 23:53 ]

Ve středu 23. 4. 2015 proběhl workshop pro učitele partnerských škol a studenty Univerzity Hradec Králové s názvem Základy biologie mravenců – klíčových ekosystémů v ekosystémech. Tento workshop lektoroval Mgr. Pavel Pech, Ph.D. V rámci workshopu se účastníci dozvěděli o potravních nárocích různých druhů mravenců, velikosti kolonií a jejich zakládání. Součástí byly i základy morfologie a anatomie, život v koloniích, potrava mravenců a jejich sociální parasitismus, atd. Účastníci se také seznámili se základy určování mravenců a mohli si prohlédnout morfologii vybraných zástupců jednotlivých rodů.

1-10 of 47