Novinky‎ > ‎

K dalším workshopům chemie

přidáno: 30. 3. 2015 23:54, autor: michal.strobach@usp-uhk.cz

Ve středu 25. 3. 2015 pak následovalo pokračování workshopu NESSI-Lab – oheň a země, tentokrát pod vedením pana prof. Ing. Karla Koláře, CSc. V tomto workshopu se studenti Univerzity Hradec Králové seznámili s pokusy pro živly ohně a země. Mohli si vyzkoušet výrobu jednoduchého domácího hasicího přístroje, důkaz škrobu či určování pH pomocí šťávy z červeného zelí. Tyto pokusy účastníky velice zaujaly a obzvlášť se líbila výroba hasicího přístroje. Souběžně probíhal workshop Počítač umí měřit. Lektorem byl pan prof. PhDr. Martin  Bílek, Ph.D. V rámci tohoto workshopu byli studenti seznámeni se senzory (např. pH senzor, konduktometr, teplotní čidlo), které po připojení do USB počítače komunikují s příslušným programem a přímo zaznamenávají měřené hodnoty do tabulky a grafu. Studenti si tak mohli např. vyzkoušet zaznamenání změny teplot při odpařování různých kapalin a interpretaci vzniklých grafů. Žhavou novinkou byl spektrofotometr, který umožnuje např. porovnat barevnost chemických látek apod.

Comments