Novinky‎ > ‎

Workshopy z biologie pro učitele

přidáno: 3. 3. 2015 1:40, autor: michal.strobach@usp-uhk.cz   [ aktualizováno 10. 3. 2015 5:49 ]

Příroda tropického deštného pralesa

Lektor: PhDr. Ivo Králíček

Datum a čas konání: úterý 31. 3. 2015, 14:05 – 17:20

Místo: Univerzita Hradec Králové – budova C, místnost C8, náměstí Svobody 301, Hradec Králové

 

Rámcový obsah: Účastníci se seznámí s různými formami tropického deštného lesa, s ekologií tropického deštného lesa a některými druhy, které jsou charakteristické pro tento biom. Účastníci získají typy a rady na uskutečnění cesty do tropické oblasti. Součástí bude prezentace  autorských fotografií. Účastníci budou pracovat s pracovními listy k problematice tropického deštného lesa, které jsou využitelné přímo při výuce.

 

Základy biologie mravenců – klíčových ekosystémů v ekosystémech

Lektor: Mgr. Pavel Pech, Ph.D.

Datum a čas konání: pondělí 13. 4. 2015, 14:55 – 18:10

Místo: Univerzita Hradec Králové – budova C, místnost C10, náměstí Svobody 301, Hradec Králové

 

Rámcový obsah: Systematika a evoluce mravenců, základy morfologie a anatomie, život kolonií, potrava, vliv na ekosystémy, chov, základy determinace mravenců v ČR.

 

Ochrana přírody z pohledu biologa

Lektor: Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.

Datum a čas konání: čtvrtek 16. 4. 2015, 14:05 – 17:20

Místo: Univerzita Hradec Králové – budova C, místnost C2, náměstí Svobody 301, Hradec Králové

 

Rámcový obsah: Workshop proběhne formou powerpointové prezentace a následné diskuze k předneseným dílčím tématům zaměřeným na historii ochrany přírody ve světě a v ČR, vzniku soukromých rezervací a počátků státní ochrany přírody, současné ochrany přírody v ČR, v Evropě a ve světě, současných trendů v ochraně antropogenních stanovišť, vznik současné krajiny během čtvrtohor, postindustriální stanoviště a jejich význam pro biodiverzitu.                                                        


Geodiverzita vybraných sopečných oblastí světa a na území ČR

Lektor: doc. RNDr. Jan Vítek

Datum a čas konání: pátek 17. 4. 2015, 13:15 – 16:30

Místo: Univerzita Hradec Králové – budova C, místnost C10, náměstí Svobody 301, Hradec Králové

 

Rámcový obsah: Workshop bude formou porovnávání vybraných oblastí se současnou vulkanickou činností s lokalitami někdejší sopečné činnosti na území ČR. Toto porovnávání bude provedeno dvěma způsoby. Jednou formou bude sledování různých typů „sopečných“ hornin, které svým petrografickým složením mohou být analogické, ale dalšími vlastnostmi se výrazně liší. Další částí workshopu bude prezentace obrázků porovnávajících rozličné sopečné oblasti světa a ČR a uvedení současných názorů na vznik „sopečných“ partií na území ČR. 

Comments